KOM IHÅG LISTA INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2015

  • 11 februari 2015 är sista dagen för motioner till årsstämman (enligt stadgar 2 månader före stämman).
  • 1 mars 2015 är sista anmälningsdag för lokalföreningsombud till stämman ( enligt stadgar skall de anmälas skriftligt med kopia på protokoll senast 6 veckor före stämman – om ej kopia finns med är anmälan ogiltig). Kolla att medlemsavgiften till SFF är inbetald i tid, annars har er lokalförening ingen rösträtt på årsstämman.
  • 22 mars 2015 skall lokalföreningarnas ombud få separat kallelse till årsstämman.
  • Motioner, anmälan av ombud, deltagande till kaffe, lunch och eftermiddagskaffe till: Anette Holmgren, Grönkulla 9212, 242 97 Hörby, 0709-406 153, gronkulla@hotmail.com.

      Utmärkelser

  • Årets prestationshäst 2014
  • Årets Profil 2014
  • Ansökan om förvärvningspris
  • Ansökan om hingsthållarutmärkelse
  • Årets avelshäst 2014

Information om kriterierna för dessa utmärkelser finns  hos registratorn, Annerlie Johansson, annerli.johansson@gmail.com. Senast den 12 februari skall de vara SFF.s sekr. tillhanda, Anette Holmgren, kontaktuppgifter se ovan.